نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان دکترا 1402 گروه قدرت

قابل توجه دانشجویان دکترا 1402 گروه قدرت


جلسه با دانشجویان دکتری 1402 گروه قدرت و همچنین زمان و محل برگزاری آزمون جامع

  •  جلسه مرور قوانین و رویه تحصیلی برای دانشجویان دکتری ورودی 1402 گروه قدرت روز یکشنبه مورخ 14 آبان ماه 1402 ساعت 13 تا 14 در اتاق 814 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان دکتری ورودی 1402 گروه قدرت الزامی است.
  • آزمون جامع گروه قدرت در روز دوشنبه مورخ 13 آذرماه 1402 ساعت 8 صبح تا 13 در محل اتاق 801 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می گردد.