- جمعه، ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۹۸ و ۹۹

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۹۸ و ۹۹بدینوسیله  به استحضار می رساند  چنانچه موفق به دفاع از پروپوزال در این ترم نشده اید، برای  دفاع در ترم آینده باید درخواست مجوز دفاع در سیستم را ثبت نمایید.

 مراحل ثبت درخواست:

  1. از قسمت بررسی مسائل آموزشی-گزینه ۱۴۹ هست.
  2. در مرحله دوم فرم درخواست آموزشی با تایید استاد راهنما بارگذاری و ارسال گردد.

 

آخرین مهلت ثبت درخواست تا ۸ بهمن ماه است.

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها