اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده یا متقاضی شرکت در دوره کهاد مهندسی کامپیوتر سال ۹۶ و ۹۷

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده یا متقاضی شرکت در دوره کهاد مهندسی کامپیوتر سال ۹۶ و ۹۷


قابل توجه دانشجویان شرکت کننده یا متقاضی شرکت در دوره کهاد مهندسی کامپیوتر سال ۹۶ و ۹۷ که قبلا درخواست خود را به آموزش ارائه داده‌اند.

کلیه دانشجویان فوق به منظور تشکیل یا تکمیل پرونده تحصیل در دوره کهاد حداکثر تا روز ۱۰ مهر به دفتر آموزش کارشناسی مراجعه نموده و فرم مربوطه (فرم شرکت در دوره کهاد مهندسی کامپیوتر را تکمیل نمایند.

آدرس کوتاه :