اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان لیست انتظار

قابل توجه دانشجویان لیست انتظار


به دلیل اینکه "دانشجویان لیست انتظار" از برنامه درسی عقب نمانند،در روزهای آینده اسامی "دانشجویان لیست انتظار" به سامانه‌ی Eleran اضافه خواهد شد.توجه داشته باشید که شرکت در کلاس‎ها به معنی ثبت مام رسمی شما در درس نیستو روال ثبت نام در حذف و اضافه بر اساس مقررات آموزشی انجام خواهد شد.

 

آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر

آدرس کوتاه :