اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی در تیر ماه 97

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی در تیر ماه 97


طبق جدول زمان‌بندی، آخرین‌مهلت آپلود گزارش پایانی پروژه و همچنین آپلود فرم تصویب پروژه شامل نمره استاد راهنما و داور 97/04/06 در نظر گرفته‌شده است.

 

جهت دریافت آخرین اطلاعات و اخبار روز پروژه(پروژه کارشناسی) لازم است که به لینک زیر مراجعه نمایید.

  • اطلاعیه شماره پنج: قالب گزارش کارشناسی
  • اطلاعیه شماره چهار: آخرین مهلت آپلود گزارش پایانی
  • اطلاعیه شماره سه: آخرین‌مهلت آپلود فرم تصویب پروژه

http://ece.ut.ac.ir/projectday/info

آدرس کوتاه :