اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی نیمسال اول 97-96

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی نیمسال اول 97-96


دانشجویانیکه پروژه کارشناسی را در نیمسال اول 97-96 برای اولین بار اخذ می‌نمایند، سریعا" در خصوص تکمیل فرم عنوان پروژه، تأیید استاد راهنما و طی مراحل تصویب توسط مدیریت محترم بخش ها اقدام نمایند. حداکثر مهلت تحویل تصویر تصویب آن به آموزش حداکثر 96/07/10 می‌باشد. مسئولیت تأخیر تحویل پروژه برای تصویب به بخش مربوطه به عهده دانشجو بوده و کسر نمره دفاع از پروژه برای هر هفته 0/5 شامل این دانشجویان می گردد.

لازم به توضیح است فرم مربوطه و جدول کد اساتید راهنمای پروژه در سایت دانشکده به آدرس http://ece.ut.ac.ir قسمت آموزشی-کارشناسی- فرم ها درج گردیده است. تحویل 2 نسخه تصویر فرم عنوان پروژه تایپ شده به آموزش دانشکده الزامی است.

دانشجویانیکه متقاضی تمدید پروژه می‌باشند در زمان ثبت نام نسبت به اخذ مجدد پروژه با استاد راهنمای پروژه خود اقدام نموده و از احتساب آن در سیستم جامع اطمینان حاصل نمایند. در صورت تکمیل ظرفیت پروژه استاد مربوطه درخواست الکترونیکی در سیستم جامع گلستان جهت ظرفیت ارسال نمایند تا توسط آموزش بررسی و تأیید گردد.

آدرس کوتاه :