- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی 2-1402-1401

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی 2-1402-1401 

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ پروژه کارشناسی 2-۱۴۰2-۱401

دانشجویانیکه پروژه کارشناسی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰2-1401 برای اولین بار اخذ می‌نمایند، در اسرع وقت در خصوص تکمیل فرم عنوان پروژه، تأیید استاد راهنما و طی مراحل تصویب و انتخاب استاد داور توسط مدیریت محترم تمرکزها اقدام نمایند. حداکثر مهلت تصویب عنوان پروژه و ارسال فایل تصویب آن به آموزش تا تایخ (1401/12/102) می‌باشد. مسئولیت تأخیر تحویل پروژه برای تصویب به بخش مربوطه به عهده دانشجو بوده و کسر نمره دفاع از پروژه برای هر هفته ۵/۰ نمره شامل این دانشجویان می گردد. لازم به ذکر است دانشجویان کلیه مراحل را به صورت غیرحضوری به صورت ذیل انجام داده و پیگیری نمایند:

  1. ارسال فرم تکمیل شده تصویب پروژه توسط دانشجو به ایمیل استاد راهنما برای امضاء استاد محترم راهنما و رونوشت آن به آدرس الکترونیکی seskandari@ut.ac.ir
  2. ارسال فرم تایید شده استاد راهنما به مدیر گروه جهت تایید و تعیین استاد داور
  3. ارسال فرم تایید شده توسط مدیر گروه به آموزش دانشکده خانم اسکندری به آدرس seskandari@ut.ac.ir
  1. حتما یک نسخه از فرم را پس از تایید مدیر محترم گروه نزد خود نگه دارید.
  2. دانشجویانی که تصمیم تمدید پروژه برای ترم بعد دارند نیز ملزم به تحویل فرم پروژه تا تاریخ اعلام شده می باشند.
  3. تنها برای یک نیمسال می توان پروژه را تمدید نمود. برای نیمسال های بیشتر از یک بار، توسط آموزش کل نمره صفر اعمال می شود.

فرم مربوطه (فرم جدید) و جدول کد اساتید راهنمای پروژه در سایت دانشکده به آدرس http://ece.ut.ac.ir قسمت آموزشی-کارشناسی- فرم ها درج گردیده است.

دانشجویانیکه متقاضی تمدید پروژه می‌باشند، در زمان ثبت نام  نسبت به اخذ مجدد پروژه طبق جدول "کد اساتید راهنمای پروژه" خود اقدام نموده و از احتساب آن در سیستم جامع اطمینان حاصل نمایند. در صورت تکمیل ظرفیت پروژه استاد مربوطه درخواست الکترونیکی در سیستم جامع گلستان برای ظرفیت ارسال نمایند تا توسط آموزش تأیید گردد.    

                               آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها