اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی تسویه حساب امور دانشجویی پردیس دانشکده های فنی

قابل توجه دانشجویان متقاضی تسویه حساب امور دانشجویی پردیس دانشکده های فنی


قابل توجه دانشجویان متقاضی تسویه حساب امور دانشجویی پردیس دانشکده های فنی

خواهشمنداست به منظور تسریع در انجام امور فرهنگی و تسویه حساب‌های معاونت دانشجویی (صندوق رفاه، تغذیه، خوابگاه و وام شرافتی بنیاد حامیان دانشکده فنّی) و جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان متقاضی خدمات فرهنگی و تسویه حساب، نسبت به:
درخواست تسویه حساب با اموردانشجویی از طریق سایت: http://engstudent.ut.ac.ir/payup و جهت ارائه درخواست‌های فرهنگی از طریق آدرس: http://engstudent.ut.ac.ir/cultural اقدام و نتیجه را از طریق پیشخوان خدمت (تسویه حساب) و آدرس ایمیل ارسالی پیگیری نمایید و لزومی به مراجعه حضوری ایشان نمی‌باشد.
لازم بذکر است درصورتیکه پست الکترونیکی اعلام شده توسط دانشجویان از دامنه ut.ac.ir باشد امکان پیگیری درخواست‌ها از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات به آدرس its3.ut.ac.ir میسر می‌باشد.
 
 
امور دانشجویی پردیس دانشکده های فنی
 
آدرس کوتاه :