اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی در تابستان 1399-اطلاعیه 2

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی در تابستان 1399-اطلاعیه 2


لطفا جهت دریافت اطلاعیه ‏ها، فرم‏ ها، و فرصت‏ های کارآموزی، در سامانه CECM در درس Summer Internship 99  ثبت ‏نام کنید.

 

 

(Enrollment key= 123)

آدرس کوتاه :