اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی "اطلاعیه حذف اضطراری"

قابل توجه دانشجویان محترم دوره کارشناسی "اطلاعیه حذف اضطراری"


جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، در روزهای شنبه مورخ 98/10/07 لغایت روز دوشنبه مورخ  09/10/1398،  به سامانه جامع آموزش  مراجعه نموده و در صورت  بروز مشکل با اداره آموزش دانشکده های مربوطه تماس حاصل نمائید.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده درس های خود  به سامانه جامع آموزش مراجعه نمایند، عدم مراجعه به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و قابل تغییر نخواهد بود.                                                                                                                                                               

                                                                                                     اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                                                                                                                                                   98/09/23

 

 

آدرس کوتاه :