اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی "اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال2 –98 -97"

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی "اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال2 –98 -97"


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال2 –98 -97

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز شنبه 97/11/27  لغایت دوشنبه  97/11/29   از ساعت 8 صبح (97/11/27) به آدرس https://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت http://egufa.ut.ac.ir  (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق،تغییرات در واحدهای درسی به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                             اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                      1397/11/17

 

آدرس کوتاه :