اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی متقاضی شرکت در روز پروژه‌‌‌‌

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی متقاضی شرکت در روز پروژه‌‌‌‌


دانشجویان محترم کارشناسی که قصد شرکت در روز پروژه‌ی‌‌‌ دوره‌ی یازدهم را دارند، می‌بایست فرم تکمیل شده‌ی آمادگی شرکت در روز پروژه را حداکثر تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ دی ماه در سامانه مدیریت دروس cecm به آدرس https://cecm.ut.ac.ir/course/view.php?id=3192 بارگذاری نمایند.
 enrollment key : projectday
 
بدیهی است عدم بارگذاری فرم تکمیل شده، به منزله ی انصراف از این دوره‌ی روز پروژه است و در صورت فارغ‌التحصیلی در ترم جاری نمره‌ی پروژه ی کارشناسی از ۱۵ محاسبه خواهد شد.
بدیهی است عزیزانی که پروژه‌ی خود را تمدید می‌نمایند، می توانند در روز پروژه ی ترم آینده شرکت نمایند. تمدید پروژه تنها یک بار امکانپذیر است.
آدرس کوتاه :