- چهارشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰بدین‌وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می‌رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز کرونایی دریافت مدارک تحصیلی دانشجویان تا اطلاع ثانوی متوقف می‌گردد.

ااره آموزش دانشکدگان فنی

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها