اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی "برنامه هفتگی دروس دانشکده"

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی "برنامه هفتگی دروس دانشکده"


برنامه هفتگی نیمسال اول 98-97 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را می توانید در آدرس ذیل مشاهده نمایید.

آموزشی---- دوره های تحصیلات تکمیلی ---- برنامه و تقویم آموزشی --- پیش نویس برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  (تحصیلات تکمیلی ) در نیمسال اول 98-97 

توجه داشته باشید که،امکان تغییرات مختصر در این برنامه تا ساعت 14 روز سه شنبه 30 مرداد 97 وجود دارد.

آدرس کوتاه :