اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی - دروس حذف شده

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی - دروس حذف شده


دروس مقطع تحصیلات تکمیلی حذف شده بنا به درخواست استاد و مدیر گرایش درس به شرح زیر می باشد:
 
تحمل خرابی ۸۱۰۱۴۰۹
شبکه مخابره داده ۸۱۰۱۲۴۳
کنترل پیش بین ۸۱۰۱۹۳۶
مولتی مدیا پیشرفته ۸۱۰۱۹۳۰
 
آدرس کوتاه :