اخبار

قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی "حذف و اضافه شماره2"

قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی "حذف و اضافه شماره2"به استحضار می رساند که بر اساس مصوبه جلسه فوق العاده هیات رئیسه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به اطلاع می رساند که با توجه به گذشت ۶ هفته از آغاز ترم ۴۰۰۲ اخذ درس جدید مورد تائید  دانشکده نیست. 
لذا در بازه حذف و اضافه شماره ۲ که از ۲۰ فروردین شروع می شود دانشجویان فقطمجاز به حذف درس "براساس بخشنامه دانشگاه هستند.
در موارد استثنائی اگر دانشجو در ۶ هفته شروع ترم در کلاس حاضر بوده با اخذ تایید از استاد راهنما و استاد درس و ارائه به دفتر تحصیلات تکمیلی امکان اخذ درس جدید وجود دارد.
 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی