نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ درس سواد مالی و اقتصاد فردی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ درس سواد مالی و اقتصاد فردی


           

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

اخذ درس سواد مالی و اقتصاد فردی

   

 

دانشجویان رشته مهندسی برق مجاز به اخذ درس سواد مالی و اقتصاد فردی نمی باشند. این درس قابل تطبیق با درس اقتصاد مهندسی نیست.

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر به جز تمرکز فناوری اطلاعات می توانند به شرط عدم اخذ درس اقتصاد مهندسی، به صورت اختیاری این درس را اخذ نمایند.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق  و کامپیوتر