اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد"شیوه نامه حذف اضطراری"

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد"شیوه نامه حذف اضطراری"


 شیوه نامه حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدجهت دریافت "شیوه نامه حذف اضطراری" به لینک زیر مراجعه نمایید.

دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :