اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی "برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98"

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی "برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98"


برنامه هفتگی نیمسال اول 98-97 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و همچنین برنامه هفتگی دروس علوم پایه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، را می توانید در آدرس ذیل مشاهده نمایید.

آموزشی----آموزش کارشناسی---تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال--- برنامه هفتگی  

 

 

آدرس کوتاه :