اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی برنامه هفتگی نیمسال دوم 1400-1399

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی برنامه هفتگی نیمسال دوم 1400-1399


به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند جهت اطلاع از برنامه هفتگی نیمسال دوم  1400-1399 مقطع کارشناسی به بخش آموزشی: دوره کارشناسی ----:برنامه و تقویم آموزشی:  برنامه هفتگی نیمسال دوم 1400-99 مقطع کارشناسی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  مراجعه نمایید.


آدرس کوتاه :