- جمعه، ۱۱ آذر ۱۴۰۱

اخبار

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (مدارک تحصیلی)

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (مدارک تحصیلی)به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (لیست پیوست)، که تا کنون مدارک تحصیلی خود را به اداره آموزش تحویل نداده اند می رساند، مدارک تحصیلی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/09/10 به اداره آموزش مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی تحویل دهند.

در غیر اینصورت از ادامه تحصیل این دانشجویان جلوگیری خواهد شد.

 

اداره آموزش مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها