- پنج‌شنبه، ۳ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی لغو تسهیلات و اجرای مقررات از نیمسال 1-1400

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی لغو تسهیلات و اجرای مقررات از نیمسال 1-1400 

 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

لغو تسهیلات و اجرای مقررات از نیمسال  1-1400

   

احتراماً با توجه به مساعدت دانشگاه به دلیل بیماری کرونا و شرایط کشور و ارائه تسهیلات به دانشجویان در نیمسال های دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و اول ودوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به استحضار می رساند: تسهیلات ارائه شده در نیمسال های مذکور برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امکان پذیر نبوده و امور آموزشی طبق آیین نامه های آموزشی مربوط باید اقدام گردد.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق  و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها