اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گرایش مخابرات

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گرایش مخابرات


گذراندن یکی از سه آزمایشگاه:

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی، آزمایشگاه مخابرات دیجیتال و آزمایشگاه رادیو نرم افزار  جهت فارغ التحصیلی الزامی می‌باشد.

 


آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :