اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان پنجمین دوره روز پروژه

قابل توجه دانشجویان پنجمین دوره روز پروژه


قابل توجه دانشجویان پنجمین دوره روز پروژه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که در پنجمین دوره برنامه روز پروژه در روز چهارشنبه 17ام بهمن ماه دفاع خواهند کرد می‌رساند  اطلاعات روز پروژه (به همراه نام ارزیاب ها و شماره  پوستر) در سایت روز پروژه قسمت اطلاعات پروژه‌ها  قابل  مشاهده می‌باشد.

 

 

آدرس کوتاه :