نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (حذف اضطراری)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (حذف اضطراری)


دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد به استحضار میرساند با توجه به بازه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 400 از روز شنبه مورخ 1400/10/04 لغایت روز دوشنبه مورخ 1400/10/06، جهت حذف اضطراری درس ) حداکثر یک درس نظری در کل دوره تحصیلی ( به شرط عدم غیبت بیش از حد نصاب و با تائید استاد مربوطه و رعایت باقی ماندن حداقل 8 واحد و نیز ارائه شدن درس حذف شده حداکثر تا نیمسال چهارم ، با ارائه حداقل یک هفته قبل از بازه زمانی فوق درخواست های خود را مطابق با شیوه نامه به آموزش دانشکده ارائه دهند .

ضمنا" کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده واحدها به سامانه جامع آموزش مراجعه نموده ، عدم مراجعه به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و قابل تغییر نخواهد بود.

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

1400/09/23