اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید


دانشجویان ورودی جدید(استعداد درخشان و نوبت دوم) جهت دریافت کارت دانشجویی به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

 

دفتر تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :