اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ متقاضی تمدید نیمسال پنجم

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ متقاضی تمدید نیمسال پنجم


به اطلاع می رساند که جهت تمدید سنوات ،  فرم درخواست مجوز اضافه سنوات را از سایت دانشکده به آدرس ece.ut. ac.ir بخش  آموزشی --> فرمهای ضروری دانلود کرده تکمیل نمایید و بعد از تایید استاد راهنما برای کارشناس مربوطه ایمیل فرمایید.
 
  • ضمنا متقاضیان تمدید سنوات حتما در بازه انتخاب واحد درس پایان نامه به شماره ۸۱۲۰۱۶۳ با کد گروه ۰۱ را اخذ نمایند.
 
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آدرس کوتاه :