اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93


دانشجویانی که تمایل به تمدید سنوات ترم ششم را دارند حتما تا پایان آبان ماه 95 نسبت به تحویل فرم تمدید سنوات با تائید استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند تا برای کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال گردد در غیر اینصورت ثبت نام نیمسال آینده امکان پذیر نخواهد بود

آدرس کوتاه :