اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ورودی 1398

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ورودی 1398


جلسه معارفه و نیز آشنایی با روال ها و مقررات آموزشی و پژوهشی در روزهای زیر در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد:

روز یکشنبه 12 آبان 98 از ساعت 12:30 الی 14 ( مختص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 )

روز سه شنبه 14 آبان 98 از ساعت 12:30 الی 14 ( مختص دانشجویان دکترا ورودی 98 )

حضور در این جلسات برای دانشجویان جدید الورود اکیدا توصیه می شود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :