اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی: کد 41

قابل توجه دانشجویان کارشناسی: کد 41


کد 41 دروس، مربوط به دانشکده فنی فومن می باشد. خواهشمند است در انتخاب واحد خود دقت فرمایید. مسئولیت انتخاب واحد اشتباه بر عهده دانشجو می باشد.

 
آدرس کوتاه :