اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که آماده دفاع از پروزه هستند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که آماده دفاع از پروزه هستند


طبق جدول زمانبندی تمامی دانشجویانی که قصد دارند از پروژه خود در 18 بهمن ماه دفاع کنند لازم است فرم کفایت پروژه را تکمیل کنند و پس از امضای استاد راهنما تصویر آنرا در سایت CECM آپلود کنند. 
  • لطفا ابتدا نکات کلی (صفحه دوم فرم کفایت پروژهدر خصوص نحوه پر کردن فرم گواهی اعلام کفایت و تایید پروژه کارشناسی  را بخوانید و سپس اقدام به پر کردن فرم کنید.
  •  بعد از آنکه فرم اعلام کفایت به طور کامل پر شد و به تایید استاد راهنما رسید یک نسخه پرینت شده از آن تهیه شود و پس از امضاء استاد راهنما و خود دانشجو تصویر آن حداکثر تا تاریخ  96/10/20 در سایت CECM آپلود شود. بدیهی است دانشجویانی که تا تاریخ اعلام شده فرم اعلام کفایت امضا شده را آپلود نکنند در زمانبندی روز پروژه قرار نمی گیرند و در بهمن ماه امسال نمی توانند از پروژه خود دفاع کنند.
  •  امضاء فرم اعلام کفایت توسط استاد راهنما و دانشجو به منزله آن است که پروژه حداکثر تا تاریخ 96/11/11 خاتمه یافته و دانشجو در روز پروژه آماده دفاع است.
آدرس کوتاه :