- سه‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱

اخبار

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی "برنامه جدید امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی "برنامه جدید امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی"اعم از مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی"  می‌رساند جهت اطلاع از برنامه امتحانات به صفحه 

 بخش آموزشی--- دوره های کارشناسی----برنامه امتحانات: 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400 مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها