- دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری 1400 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری 1400 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهرانبرنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران از هر سه مسیر روزانه، نوبت دوم و استعداد درخشان  را می توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید.

جدول زمانبندی همچنین حاوی لینک‌های واتساپ و اسکایپ نظیر رشته‌ها جهت اطلاع رسانی می باشد.

انجام مصاحبه در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ است

 

نکات مهم

لطفا حتما به گروه واتساپ نظیر رشته خود ملحق شویدلینک دعوت گروه واتساپ نظیر، زیر نام رشته آمده است.

ارسال ایمیل برای شما یا عضویت در گروه واتساپ لزوما به این معنی نیست که مصاحبه می شویدیک شرط لازم مصاحبه آن است که تشکیل پرونده در سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران داده باشید و هزینه ثبت نام را پرداخت کرده باشید.

ارتباط با داوطلبان قبل، حین و بعد از مصاحبه از طریق گروه واتساپ خواهد بود و مدیریت صف مصاحبه نیز در واتساپ انجام می شود

برنامه زمانبندی دقیقتر در واتساپ به تفکیک گروه اعلام می شود، به این ترتیب که برای هر نفر یک بازه زمانی تقریبی 2 ساعته اعلام می شود

لطفا در بازه زمانی اعلام شده برای مصاحبه خود گوش بزنگ و در گروه واتساپ حاضر باشیدشما را صدا می زنند

مصاحبه ها در اسکایپ برگزار می شودلینک دعوت اسکایپ زیر هر بازه زمانی برای مصاحبه آمده استلطفا ملحق شوید

حتما قبل از مصاحبه و در فراغ خاطر وارد اسکایپ شوید و میکروفن و بلندگو و وبکم خود را چک کنید

حتما باید وبکم داشته باشید و تصویرتان در مدت مصاحبه قابل رویت باشد

نام حقیقی خودتان در پروفایل اسکایپ و واتساپ باشد، حتی المقدور عکس خودتان را هم بگذارید

حتما کارت ملی خود را دم دست داشته باشیدبرای احراز هویت باید آن را نشان دهید

اگر نیاز به ارسال مدارک تکمیلی مانند رزومه و هدفنامه باشد در گروه واتساپ به اطلاعتان خواهد رسید

هر سوالی دارید در گروه واتساپ نظیر رشته خود بپرسیدکارشناسان دانشکده و مدیر گرایش پاسخ می دهند

برخی داوطلبان ممکن است برای یک مصاحبه علمی تکمیلی دعوت شونددر صورت نیاز به مصاحبه تکمیلی با شما از طریق تلفن و ایمیل تماس گرفته خواهد شد و زمانبندی مصاحبه دوم هماهنگ می شود

عدم دعوت به مصاحبه تکمیلی دوم به معنی ردی یا قبولی نیست، صرفا به این معنی است که از نظر گروه نیاز به اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری نبوده است

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها