اخبار و رویدادها

قابل توجه داوطلبین دکترای مهندسی پزشکی

قابل توجه داوطلبین دکترای مهندسی پزشکی


کلیه داوطلبین گرایش مهندسی پزشکی لازم است که در روز مصاحبه (یکشنبه ،96/4/11) ساعت 8 صبح در مکان اعلام شده (طبقه هشتم ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق 801) حضور داشته باشند.

آدرس کوتاه :