اخبار و رویدادها

قابل توجه داوطلبین مصاحبه دکترای نرم افزار

قابل توجه داوطلبین مصاحبه دکترای نرم افزار


به اطلاع  آن دسته از داوطلبین مصاحبه دکترای نرم‌افزار که زمان تعیین شده جهت مصاحبه آن‌ها  با زمان مصاحبه دانشگاه اصفهان تداخل دارد، می‌رساند که استثنائاً فقط این داوطلبان جهت تشکیل پرونده و انجام مصاحبه روز شنبه 10 تیر رأس ساعت 8 صبح به دانشکده مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :