- جمعه، ۴ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

قابل توجه دستیاران آموزشی (ثبت نام کارگاه ویژه دستیاران آموزشی)

قابل توجه دستیاران آموزشی (ثبت نام کارگاه ویژه دستیاران آموزشی)کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی در اواخر آبان ماه برگزار می گردد. با توجه به اینکه حضور دستیارانی که تا کنون در کارگاه شرکت ننموده اند الزامی می باشد.

جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1401/08/18 به آموزش کارشناسی مراجعه و یا نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و تلفن همراه و مقطع تحصیلی خود را به آدرس الکترونیکی seskandari@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها