اخبار و رویدادها

قابل توجه دستیاران آموزشی- شرکت در کارگاه

قابل توجه دستیاران آموزشی- شرکت در کارگاه


دانشجویانی که حائز شرایط  دستیار آموزشی می باشند و تاکنون در دوره دستیاران آموزشی شرکت ننموده اند، جهت ثبت نام در کارگاه حداکثر تا تاریخ 96/8/10 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :