اخبار و رویدادها

قابل توجه فارغ التحصیلان 2-96-95

قابل توجه فارغ التحصیلان 2-96-95


دانشجویانیکه در نیمسال دوم 96-95 فارغ التحصیل خواهند شد، نسبت به بررسی واحدهای باقیمانده خود اقدام نمایند، چارت کلیه ورودی و گرایش ها در سایت ece.ut.ac.ir درج شده است. دانشجویان می توانند با توجه به واحدهای اخذ شده اقدام نموده و برای اخذ کمتر از 12 واحد و یا بیش از 20 واحد به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :