اخبار

قابل توجه متقاضیان اخذ کارگاه مهارت های زندگی

قابل توجه متقاضیان اخذ کارگاه مهارت های زندگیقابل توجه متقاضیان اخذ کارگاه مهارت های زندگی: نحوه شرکت در کارگاه مهارت های زندگی

به اطلاع دانشجویانی که در آزمون کارگاه الزامی مهارت های زندگی شرکت کرده و نمره قبولی دارند ولی نمره ایشان در سامانه ثبت نشده است می رساند که شرط لازم و ضروری برای ثبت نمره کارگاه الزامی مهارت های زندگی در کارنامه، انجام مراحل زیر می باشد

 

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی