اخبار و رویدادها

قابل توجه متقاضیان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

قابل توجه متقاضیان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگاندانشجویان واجد شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر در کلیه مقاطع تحصیلی در اسرع وقت (تا پایان وقت اداری ۱۲/‏۸/‏۹۵)‬ به سامانه ثریا مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.
آدرس کوتاه :