اخبار و رویدادها

قابل توجه متقاضیان ثبت نام درس تربیت بدنی و ورزش 1

قابل توجه متقاضیان ثبت نام درس تربیت بدنی و ورزش 1


طبق اعلام دانشکده‌ی  تربیت بدنی درسهای  تربیت بدنی و ورزش 1 در نیمسال اول 00-99 فقط برای دانشجویان سال آخر و یا دانشجویانی که جهت فارغ‌التحصیلی ملزم به گذراندن این دروس هستند ارائه خواهد شد.

آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :