اخبار و رویدادها

قابل توجه متقاضیان ثبت نام درس مهندسی نرم افزار

قابل توجه متقاضیان ثبت نام درس مهندسی نرم افزار


با توجه به اینکه امکان افزایش ظرفیت درس مهندسی نرم افزار در نیمسال اول 00-99 وجود ندارد،این درس در نیمسال دوم 00-99 نیز توسط آقای دکتر خسروی ارائه می گردد.

آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :