اخبار و رویدادها

قابل توجه متقاضیان دستیار آموزشی در نیمسال 1-96-95

قابل توجه متقاضیان دستیار آموزشی در نیمسال 1-96-95


دانشجویانیکه موافقت شفاهی اساتید دروس یا آزمایشگاه را برای دستیار آموزشی نیمسال 1-96-95 کسب نموده اند، در اسرع وقت با توجه به رعایت شرایط ذیل به سایت eceta.ut.ac.ir مراجعه نموده و از ثبت و تایید درخواست خود توسط  استاد محترم درس مطمئن گردند.

- دستیار آموزشی باید از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا دانشجویان سال چهارم کارشناسی باشد.

- دستیار آموزشی فقط به دروس مقاطع کارشناسی تعلق می گیرد.

- به ازای هر 40 نفر دانشجو تنها یک دستیار آموزشی می تواند از طرف استاد معرفی گردد و به دروس کمتر از 40 نفر دستیار آموزشی تخصیص داده نمی شود.

- هر دانشجو فقط برای دو درس می تواند به عنوان دستیار آموزشی معرفی شود.

- حداقل معدل کل برای دستیاران آموزشی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی -/15 و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا -/17 می باشد. ضمنا" الزامی است که متقاضی در درس مذکور شاخص باشد.

- دانشجویان متقاضی دستیاران آموزشی چنانچه قبلا" در کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی شرکت نکرده اند جهت ثبت نام در کارگاه به آموزش دانشکده مراجعه نموده و در دوره جدید که تاریخ آن متعاقبا" اعلام خواهد شد،شرکت نمایند.

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 
آدرس کوتاه :