اخبار و رویدادها

قابل توجه متقاضیان شرکت دردوره کهاد مهندسی کامپیوتر

قابل توجه متقاضیان شرکت دردوره کهاد مهندسی کامپیوتر


دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر درنیمسال دوم 99-98 حداکثر 12 دانشجو را طبق شرایط زیر برای دوره مذکورپذیرش می نماید.

دانشجویان ورودی 96 و97 می توانند،حداکثر تا پایان روز 98/11/02 درخواست خود را درسامانه جامع آموزش ثبت کنند.درصورتی که تعداد متقاضیان ازظرفیت پذیرش بیشتر باشد, متقاضیان براساس رشته اصلی ونمره های دروس پایه مرتبط, اولویت بندی خواهند شد.

لازم به ذکر است،دانشجویان ورودی 96 و97 که درنیمسال های گذشته درخواست شرکت دردوره کهاد را ارائه نموده اند وبه خاطر تکمیل ظرفیت با درخواست آنها مخالفت شده است،می توانند مجددا" درخواست جدیدی برای شرکت دردوره ثبت نمایند.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

 

آدرس کوتاه :