اخبار و رویدادها

قابل توجه معرفی شدگان آزمون دکترا

قابل توجه معرفی شدگان آزمون دکترا


 

داوطلبینی که در موعدهای اعلام‌شده موفق به تشکیل پرونده دستی در دفتر تحصیلات تکمیلی نشده‌اند می‌توانند در روز مصاحبه گرایش مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی واقع در طبقه اول ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :