اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند


 در صورت عدم پرداخت شهریه نیمسال 1-99-98  مجاز به انتخاب  واحد نیمسال 98-99-2  نمی باشید.خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام نیمسال 2– 99 - 98 هر چه سریعتر اقدام نمایید.

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

آدرس کوتاه :