اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری متقاضی بورس فرصت مطالعاتی تحقیقاتی خارج کشور 1400

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری متقاضی بورس فرصت مطالعاتی تحقیقاتی خارج کشور 1400 

با توجه به اعلام سقف سهمیه بورس فرصت مطالعاتی بین المللی کوتاه مدت دانشگاه تهران و وزارت عتف، لطفا دانشجویان عزیز دکتری متقاضی بورس فرصت مطالعاتی 1400 تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ شنبه 1400/06/13 برای سرکار خانم کوثری (kowsari@ut.ac.ir) کارشناس محترم پژوهش و  تحصیلات تکمیلی دانشکده با ایمیل ارسال نمایند. با توجه به محدودیت سهمیه، تقاضاها پس از بررسی از نظر مطابقت با مقررات با توجه به مصوبه 1397 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اولویت بندی می­گردد. اولویت بندی "بین افراد با شرایط مشابه" از طریق قرعه کشی خواهد بود. هیچ تقاضایی حذف نمی شود، صرفا به ترتیب الویت به پردیس ارسال می گردد. درخواست های دریافت شده بعد از مهلت مقرر، بررسی می شوند، اما در الویت پایین تر قرار خواهند گرفت. شرط لازم برای بهره مندی از بورس فرصت مطالعاتی دفاع موفقیت آمیز از پیشنهاد رساله دکتری است. بعلاوه برای بهره مندی از بورس وزارت عتف نباید بیش از شش نیمسال از شروع تحصیل شما گذشته باشد. به این ترتیب بورس امسال عمدتا ناظر به ورودی های دکتری 1397 است. ورودی های 1396 صرفا می توانند برای بورس بین الملل دانشگاه کاندید شوند و ورودی های 1398 صرفا در صورت دفاع از پیشنهاد رساله دکتری امکان کاندید شدن دارند. اطلاعات تکمیلی در سایت معاونت بین المللی دانشگاه در دسترس است.

مدارک مورد نیاز برای الویت بندی

  1. عنوان و چکیده (در حد یک پاراگراف) و تاریخ دفاع از پیشنهاد رساله دکتری، بعلاوه نام استادان راهنما و مشاور. اگر از پیشنهاد رساله خود هنوز دفاع نکرده اید تاریخ احتمالی دفاع را بنویسید.
  2. در حداکثر یک برگ A4  ذکر شود چرا رفتن به فرصت مطالعاتی برایتان مهم است و چه دستاوردی در راستای پژوهش دکتری شما خواهد داشت که در ایران قابل حصول نیست. (این برگه حتما باید به امضا و تایید استاد راهنما برسد. استاد راهنما حتما باید با رفتن شما به فرصت مطالعاتی موافق باشد.)
  3. در صورت داشتن پذیرش از دانشگاه مقصد، نامه پذیرش ضمیمه شود. در غیر اینصورت ذکر شود با کدام دانشگاه و کدام استاد در حال گفتگو برای اخذ پذیرش هستید. اگر ویزا گرفته اید آن را هم ضمیمه کنید.
  4. در صورت داشتن دست آورد پژوهشی (مقاله پذیرفته شده) برآمده از موضوع پژوهش دکتری ضمیمه فرمایید.

دفتر تحصیلات تکمیلی و پژوهش
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی