اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه متقاضیان بورس دکتری سال 1397

قابل توجه کلیه متقاضیان بورس دکتری سال 1397


کلیه دانشجویان عزیز دکترای متقاضی بورس فرصت مطالعاتی سال 1397 از هر دو مسیر (بورس وزارت علوم و بورس دانشگاه تهران(لطفاً تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 97/05/15  به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهید.

با توجه به محدودیت سهمیه، تقاضاها پس از بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اولویت‌بندی می‌گردد.

هیچ تقاضایی حذف نمی‌شود، صرفاً به ترتیب الویت به پردیس و دانشگاه ارسال می‌گردد. درخواست‌های دریافت شده بعد از مهلت مقرر 97 / 05 / 15 در الویت قرار نخواهند گرفت.

مدارک موردنیاز برای الویت بندی:

  1.   رزومه کامل متقاضی شامل معدل دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هم باشد(
  2.  در حداکثر یک برگ A4 ذکر شود چرا رفتن به فرصت مطالعاتی برایتان مهم است و چه دستاوردی در راستای پژوهش دکترای خود خواهد داشت که در ایران قابل حصول نیست(به تائید استاد راهنما برسد(
  3.  کپی صفحه اول مقالات چاپ شده/پذیرفته شده در کنفرانس یا ژورنال
  4.  در صورت داشتن پذیرش از دانشگاه مقصد، نامه پذیرش ضمیمه شود. در غیر این صورت ذکر شود با کدام دانشگاه و کدام استاد در حال گفتگو برای اخذ پذیرش هستید.

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده

آدرس کوتاه :