اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه متقاضیان بورس دکتری سال 1399

قابل توجه کلیه متقاضیان بورس دکتری سال 1399


دفتر بین الملل دانشکده فنی جهت برنامه ریزی فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سطح پردیس فنی و اختصاص ظرفیت سال ۹۹، مایل است از لیست متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی دانشکده ها مطلع گردد. در این راستا، لطفا دانشجویان عزیز دکتری متقاضی بورس فرصت مطالعاتی سال 1399 تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 99/07/29 به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهید یا با ایمیل برای جناب آقای سرداری (n.sardari@ut.ac.ir) بفرستید. با توجه به محدودیت سهمیه، تقاضاها پس از بررسی از نظر مطابقت با مقررات با توجه به مصوبه 1397 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اولویت بندی می گردد. بخشی از اولویت بندی "بین افراد با شرایط مشابه" از طریق قرعه کشی خواهد بود. هیچ تقاضایی حذف نمی شود، صرفا به ترتیب الویت به پردیس ارسال می گردد. درخواست های دریافت شده بعد از مهلت مقرر بررسی می شوند اما در الویت قرار نخواهند گرفت. امسال هنوز از کم و کیف سهمیه دانشکده از دو مسیر بورس وزارت عتف و بورس دانشگاه تهران خبر نداریم. هر زمان که معلوم شد، اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای الویت بندی

  1. عنوان و چکیده (در حد یک پاراگراف) و تاریخ دفاع از پیشنهاد رساله دکتری، بعلاوه نام استادان راهنما و مشاور. اگر از پیشنهاد رساله خود هنوز دفاع نکرده اید تاریخ احتمالی دفاع را بنویسید.
  2. در حداکثر یک برگ A4  ذکر شود چرا رفتن به فرصت مطالعاتی برایتان مهم است و چه دستاوردی در راستای پژوهش دکترای خود خواهد داشت که در ایران قابل حصول نیست. (این برگه حتما باید به امضا و تایید استاد راهنما برسد. استاد راهنما حتما باید با رفتن شما به فرصت مطالعاتی موافق باشد.)
  3. در صورت داشتن پذیرش از دانشگاه مقصد، نامه پذیرش ضمیمه شود. در غیر اینصورت ذکر شود با کدام دانشگاه و کدام استاد در حال گفتگو برای اخذ پذیرش هستید.

دفتر تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :