اخبار و رویدادها

قابل ‌توجه کلیه کاربران سامانه پست الکترونیکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (Shahab)

قابل ‌توجه کلیه کاربران سامانه پست الکترونیکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (Shahab)


با توجه به غیر فعال شدن سامانه پست الکترونیک دانشکده(سرور ایمیل شهاب) کلیه کاربرانی که از این سامانه استفاده می‌کردند،لازم است تا پایان آبان ماه نسبت به انتقال ایمیل‌های که نیاز دارند، اقدام نموده لازم به ذکر است افرادی که در سامانه UT ایمیل ندارند و یا به این اکانت احتیاج مبرم دارند به دفتر مرکز کامپیوتر مراجعه کرده و یا از طریق ارسال پست الکترونیک تماس حاصل نمایند تا پس از تائید اطلاعات اکانت جایگزین در سامانه ایمیل دانشگاه ایجاد شود.

 adlpoor@ut.ac.ir

 

 

مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 
آدرس کوتاه :